Συνεδριάσεις έτους 2009

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 44/24-11-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
7. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
8. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
10. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
12. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΧΩΪΔΟΣ
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
17. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ
18. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΗΤ
19. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
20. ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
21. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
22. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ