Συνεδριάσεις έτους 2009

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 42/16-11-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2 Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
2 Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
2 Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
2 Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
2 Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ (Η1Ν1)
2 ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΩΝ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΛΗΛΟΥ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΥΣΜΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΤΙΑΣ 2010-2011 ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ
10. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
11. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
15. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ