Συνεδριάσεις έτους 2009

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 40/02-11-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.α. Προμήθεια βιβλίων από ΟΑΤΥΕ «Κακές Πρακτικές στην Υγεία»
2.β. Χριστουγεννιάτικες κάρτες
2.γ. Εκδηλώσεις εορτών Χριστουγέννων
2.δ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αναπληρωτή Διευθυντή ή Διευθυντή)
2.ε. Συμμετοχή ΕΔΟΕΑΠ σε ημερίδα ΟΑΤΥΕ για την πρωτογενή περίθαλψη
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
6. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
8. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
11. ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΡ. ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
12. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
13. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
14. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΕΧΩΙΔΟΣ
15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ