ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 3/25-01-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για θέμα ασφαλιστικού
2.2. Ενημέρωση για επικοινωνία με την νέα Διοίκηση της ΕΣΗΕΑ
2.3. Πρακτικό συνάντησης Τομεαρχών και   Prudential
2.4. Αλλαγή φυσικού εκπροσώπου ΕΔΟΕΑΠ στην Εφορία
2.5. Θέμα υπερωριών υπαλλήλων ΕΔΟΕΑΠ
2.6. Απαντητική επιστολή υπαλλήλου ΕΔΟΕΑΠ
2.7. Απάντηση ιατρού ακτινολόγου για ανανέωση άδειας ακτινολογικού εργαστηρίου
2.8. Έγγραφο Νομικής Υπηρεσίας για χορήγηση προκαταβολών από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση
2.9. Έγγραφο ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών σχετικά με μετοχές Εμπορικής Τράπεζας
2.10. Ορισμός υπευθύνου για απαντήσεις σε mail στο διαδίκτυο
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
6. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΤΥΠ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
8. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ α)ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ β)ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ
11. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
14. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΧΕΙΑΣ
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
17. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
18. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ   ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
19. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
20. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
21. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
22. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
23. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ