Συνεδριάσεις έτους 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 2/18-01-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ψήφισμα συνταξιούχων
2.2. Διαμαρτυρία Σοφίας Μαλτέζου με απεργία πείνας
2.3. Ανακοίνωση για συγκρότηση υπηρεσιακού Διοικητικού Συμβουλίου ΕΣΗΕΑ σε σώμα
2.4. Έγγραφα Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας (συμπλήρωση και αποστολή στατιστικού δελτίου τριμηνιαίας και ετήσιας έρευνας, διάθεση κινητών τηλεφώνων και στοιχεία για αναπηρικές συντάξεις)
2.5. Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για προσφυγή μέλους
2.6. Θέμα μεταπτυχιακού υπαλλήλου ΕΔΟΕΑΠ
2.7. Λίστα Δικασίμων ΕΔΟΕΑΠ
2.8. Κόστος επιδομάτων αδειών έτους 2008
2.9. Γιατρός εργασίας
2.10. Ενημέρωση για εφαρμογή απόφασης ΔΣ – έγγραφη πρόσκληση στις Διοικήσεις των τριών άλλων Ενώσεων για ενημέρωση σχετικά με ασφαλιστικό, παροχές και οικονομικά ΕΔΟΕΑΠ
2.11. Σε εκκρεμότητα 2η επιστολή προς το υπηρεσιακό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
2.12. Ακύρωση απόφασης για εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίττας εργαζομένων ΕΔΟΕΑΠ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    ΙΑΤΡΩΝ
8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
9. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
10. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
13. ΥΠΑΓΩΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
14. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
16. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ