ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 7/22-02-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Έγγραφο ΠΟΕΠΤΥΜ για παραχώρηση αίθουσας α΄ορόφου
2.2. Αναφορά Νομικής Υπηρεσίας για εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων ΕΔΟΕΑΠ
2.3. Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για νοσηλεία σε θεραπευτήριο
2.4. Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για αύξηση επικουρικών συντάξεων δικαιοδόχων
2.5. Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για θέμα ασφαλισμένου
2.6. Γνωμοδότηση Στυλιανού Βλαστού για θέμα ωραρίου εργαζομένου
2.7. Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσων
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΔΟΕΑΠ ΕΤΟΥΣ 2010
6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ
7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ (3 ασφαλισμένοι)
10. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε 5 ασφαλισμένους)
11. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  (1 ασφαλισμένος)
12. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (1 ασφαλισμένος)
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΧΕΙΑΣ (3 ασφαλισμένοι)
14. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (7 ασφαλισμένοι)
16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ