ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 6/16-02-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Συνάντηση με ΔΣ ΕΣΗΕΜΘ
2.2. Συνάντηση με ΔΣ ΕΠΗΕΘ
2.3. Συνάντηση με συνταξιούχους και εκπροσώπων  Μικτών Συμβουλίων ΕΣΗΕΑ και ΕΠΗΕΑ
2.4. Συνάντηση με ΔΣ ΕΣΗΕΑ
2.5. Σύσκεψη με Αρχίατρο και κ. Πλέρο για συνταγογράφηση φαρμάκων
2.6. Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για ασφαλιστικές ενημερότητες
2.7. Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για αναδρομικότητα αναγνώρισης    χρόνου λοχείας
2.8. Εισήγηση Αρχιάτρου σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο των εισιτηρίων σε νοσηλευτήρια
2.9. Έγγραφο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
2.10. Ενημέρωση Δ.Σ. για μηνιαίο δειγματοληπτικό έλεγχο  από Τομεάρχη εσωτερικού ελέγχου
2.11. Θέμα οφειλής αγγελιοσήμου προς ΕΤΑΠ-ΜΜΕ – Αποστολή εξωδίκου
2.12. Εισήγηση Τομεάρχη Διοικητικού για προέγκριση δαπάνης προγράμματος ωρομέτρησης ανθρώπινου δυναμικού
2.13. Αναστολή απόφασης για ορισμό Προϊσταμένου Λογιστηρίου και προκήρυξη θέσης
2.14. Ευχαριστήρια επιστολή ιδρύματος ΘΕΟΤΟΚΟΣ
2.15. Έγγραφο υπηρεσίας για αναφορά βλάβης υποσταθμού
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ (8 ασφαλισμένοι)
10. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε 5 ασφαλισμένους)
11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  (2 ασφαλισμένοι)
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (2 ασφαλισμένων)
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (5 ασφαλισμένοι)
15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
15.1. Έκπτωση προσθέτων τελών λόγω εφάπαξ εξόφλησης
15.2. Αίτηση εταιρείας για ρύθμιση οφειλής αγγελιοσήμου
15.3. Αιτήσεις εταιρειών για επιστροφή αγγελιοσήμου
16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ