Συνεδριάσεις έτους 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 5/08-02-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Συνάντηση με ΔΣ ΕΣΗΕΜΘ
2.2. Συνάντηση με ΔΣ ΕΠΗΕΘ
2.3. Συνάντηση με συνταξιούχους και εκπροσώπων  Μικτών Συμβουλίων ΕΣΗΕΑ και ΕΠΗΕΑ
2.4. Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για ασφαλιστικές ενημερότητες
2.5. Έγγραφο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
2.6. Έγγραφο υπηρεσίας για αναφορά βλάβης υποσταθμού
2.7. Ενημέρωση Δ.Σ. για μηνιαίο δειγματοληπτικό έλεγχο  από Τομεάρχη εσωτερικού ελέγχου
2.8. Θέμα οφειλής αγγελιοσήμου προς ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
2.9. Αξιολόγηση επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης της νέας γρίπης
2.10. Εισήγηση Τομεάρχη Διοικητικού για προέγκριση δαπάνης προγράμματος ωρομέτρησης ανθρώπινου δυναμικού
2.11. Αναστολή απόφασης για ορισμό Προϊσταμένου Λογιστηρίου και προκήρυξη θέσης
3.  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΠΟ ΤΟΜΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
7. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΕΛΑΗΤ ΔΙΜΗΝΟΥ 11-12/2009
9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ (2 ασφαλισμένοι)
11. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε 5 ασφαλισμένους)
12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  (1 ασφαλισμένος)
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΧΕΙΑΣ (5 ασφαλισμένοι)
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (9 ασφαλισμένοι)
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (3 ασφαλισμένοι)
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ