ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 11/22-03-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Προτάσεις του Εσωτερικού Ελέγχου για τον Τομέα Μηχανογράφησης
2.2. Επανέλεγχος υλοποίησης προτάσεων Εσωτερικού Ελέγχου για τις εκθέσεις έτους 2009 στους τομείς Ασφάλισης, Οικονομικού, Διοικητικού και Επικοινωνίας
2.3. Επιστολή σε συνταξιούχους
2.4. Επιστολή ΣΕΥΕ και συνάντησή τους με το ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ
2.5. Λίστα δικασίμων μηνός Απριλίου έως Ιουνίου 2010
2.6. Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας για παροχή στοιχείων
2.7. Απάντηση Αρχιάτρου στο θέμα των reports εφημερίας
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΕ 4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΑΣ
8. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΕΥΕ
9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
12. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
13. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (3 ασφαλισμένοι)
15. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (3 ασφαλισμένοι)
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (2 ασφαλισμένοι)
17. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
19. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ  (5 ασφαλισμένοι)
20. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (2 ασφαλισμένοι)
21. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
22. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΕΧΩΙΔΟΣ (1 ασφαλισμένη)
23. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
24. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ