ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 10/15-03-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Επιστολή ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ και ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με απάντηση ΕΔΟΕΑΠ
2.2. Τελικοί πίνακες προϋπολογισμού έτους 2010
2.3. Ομιλία Κώστα Νίτσου στο Βράχο Βιδάλη στη Μελία της Λάρισας
2.4. Θέμα ασφαλισμένου για δαπάνη διενέργειας PET SCAN
2.5. Επιστολή ΣΕΥΕ για συνάντηση με το ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ
2.6. Οφειλές αγγελιοσήμου ημερήσιου τύπου έως 31/1/2010
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΣΕ 4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΑΣ
8. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
11. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
12. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (3 ασφαλισμένοι)
13. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε 1 ασφαλισμένο)
14. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (1 ασφαλισμένος)
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (4 ασφαλισμένοι)
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΧΕΙΑΣ (4 ασφαλισμένες)
18. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (5 ασφαλισμένοι)
19. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
20. ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3% ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
21. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ