ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 9/08-03-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Επιστολή σε δημοσίευμα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ
2.2. Επιστολή ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ και απάντηση ΕΔΟΕΑΠ
2.3. Προτεινόμενες ημερομηνίες σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με καταστατική διάταξη
2.4. Προκαταβολή   έναντι λογαριασμού σε νοσοκομείο
2.5. Συνταγογράφηση
2.6. Ημερίδα για την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
2.7. Πρόταση για αναδιάρθρωση νοσηλευτικής υπηρεσίας ΕΔΟΕΑΠ
2.8. Τελικοί πίνακες προϋπολογισμού έτους 2010
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ      ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΣΕ 4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
7. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ
8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
9. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2 ασφαλισμένοι)
11. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε 1 ασφαλισμένο)
12. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (2 ασφαλισμένοι)
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (8 ασφαλισμένοι)
14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΧΕΙΑΣ (σε 8 ασφαλισμένες)
16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ