ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 14/26-04-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Έγγραφο Υπουργείου σχετικά με παρακράτηση 10% του αγγελιόσημου υπέρ ΑΚΑΓΕ
2.2. Υπουργική απόφαση για ρύθμιση οφειλών εργοδοτών-Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας
2.3. Καθορισμός αποζημίωσης εκπροσώπων από τη Θεσσαλονίκη για τη Γενική Συνέλευση
2.4. Συνάντηση με Αρχίατρο και γιατρούς μας για τον έλεγχο  νοσοκομειακής περίθαλψης και πρόταση για οργάνωση Ημερίδας
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ
6. ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΗΤ Α΄ΔΙΜΗΝΟΥ 2010
8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (15 νέα μέλη)
9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2 ασφαλισμένοι)
11. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  8 ασφαλισμένους)
12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ( 2 ασφαλισμένοι)
14. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (1 ασφαλισμένος)
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (3 ασφαλισμένοι)
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ (3 αιτήσεις)
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ