ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 13/19-04-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Έγγραφο Υπουργείου σχετικά με παρακράτηση 10% του αγγελιοσήμου
2.2. Υπουργική απόφαση για ρύθμιση οφειλών εργοδοτών
2.3. Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με αποστολή Προϋπολογισμού έτους 2010 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης
2.4. Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με αποστολή επιστολής σε Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2.5. Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με απαντητική επιστολή προς Εξελεγκτική Επιτροπή
2.6. Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με έκδοση οικοδομικής άδειας για εργασίες αναδιάρθρωσης στο κτίριο επί της οδού Ορμινίου 38
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
8. ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (4 ασφαλισμένοι)
11. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  7 ασφαλισμένους)
12. ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ 42 ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
13. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΧΕΙΑΣ   ( 3 ασφαλισμένες)
15. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (1 ασφαλισμένος)
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ