ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 19/31-05-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα ασφάλισης των συνδεδεμένων μελών (197 ασφαλισμένοι)
2.2. Σεμινάρια Πυρασφάλειας
2.3. Επιστολή νοσηλευτηρίου
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ  ΕΛΑΗΤ ΑΠΟ 01-03-2010 ΕΩΣ 30-04-2010
6. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΦΑΣΗ 2
7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (1 ασφαλισμένος) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (3 ασφαλισμένοι)
8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (9 νέα μέλη)
9. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (σε  1 ασφαλισμένο)
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2 ασφαλισμένοι)
11. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  7 ασφαλισμένους)
12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  (3 ασφαλισμένοι)
14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ