ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 17/25-05-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Οι 3 πρώτες Επιτροπές Διαιτησίας από έλεγχο νοσοκομειακών δαπανών
2.2. Ανοιχτή πρόσκληση για ανακατασκευή ιστοσελίδας ΕΔΟΕΑΠ (κείμενο προκήρυξης)
2.3. Συνεργασία με εταιρεία τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών διαδικτύου
2.4. Έλεγχος ραντεβού ιατρών  – αναμονή στα ιατρεία μας
2.5. Χρονολόγιο  και υπογραφή σύμβασης με ελεγκτική εταιρεία
2.6. Συμπληρωματική λίστα δικασίμων ΕΔΟΕΑΠ 5-7/2010
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/5/2010
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008