ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 22/28-06-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Προτεινόμενες ημερομηνίες σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης ΕΔΟΕΑΠ
2.2. Πίνακες διακανονισμών οφειλών εισφοράς ασθενείας 3%
2.3. Λειτουργία απογευματινού ταμείου ΤΥΠ
2.4. Μηνιαίος δειγματοληπτικός έλεγχος ΤΥΠ
2.5.  Επικύρωση πρακτικών και επικόλληση αυτών στο επίσημο βιβλίο πρακτικών
2.6. Επιστολή σχετικά με πόρισμα ελέγχου φαρμακείου από Υπουργείο Εργασίας
2.7. Υποβολή παραίτησης
2.8. Υποβολή παραίτησης
2.9. Εισήγηση Ιατρού
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
7. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)
9. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κ.κ. ΑΓ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
11. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (1 ασφαλισμένος)
12. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (5 νέα μέλη)
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (15 ασφαλισμένοι)
14. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  7 ασφαλισμένους)
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (2 ασφαλισμένοι)
16. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
19. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
20. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ