ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 25/19-07-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Α΄+ Β’ τριμήνου 2010
2.2. Επιστολή συνταξιούχου
2.3. Επιστολή συνταξιούχου
2.4. Πρόταση καθηγητή   περί εγκρίσεως εξόδων σε καρδιοθωρακικά και καρδιοαγγειοχειρουργικά περιστατικά
2.5. Πρόταση ιατρού   σχετικά με μείωση δαπανών που αφορούν στη διερεύνηση των διαταραχών του ύπνου
2.6. Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα υφιστάμενα συστήματα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών
2.7. Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή για τον Τομέα Διοικητικού έτους 2010
2.8. Ενημέρωση για Α΄ φάση διακήρυξης εργασιών αναδιαρρύθμισης δύο κτιρίων
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
4. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κ.κ. ΑΓ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ 2010
6. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
7. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΔΟΕΑΠ
10. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
11. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (1 νέo μέλoς)
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 7 ασφαλισμένοι)
14. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε 6 ασφαλισμένους)
15. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ( 1 ασφαλισμένος)
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (8 ασφαλισμένοι)
17. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (5 ασφαλισμένοι)
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
19. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
20. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ