ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 26/30-08-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικό με ρύθμιση χρεών προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς
2.2. Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί επιβολής ΦΠΑ ύψους 11% στους λογαριασμούς Νοσοκομειακής Περίθαλψης και επιβάρυνση εξ αυτού του ετήσιου προϋπολογισμού
2.3. Έγγραφο υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με εργασίες ανακαίνισης των δύο κτιρίων
2.4. Εξώδικη απάντηση στην ΕΔΕΕ για το αγγελιόσημο με επιφυλάξεις
2.5. Εξώδικη όχληση διαμαρτυρία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας και άμεση απάντηση
2.6. Ανανέωση ειδικής άδειας ακτινολογικού έως 1/12/2014
2.7. Αναφορά τομέα Διοικητικού
2.8. Ευχαριστήριες επιστολές ασφαλισμένων
2.9. Καταγγελίες ασφαλισμένων για συμβεβλημένους γιατρούς και διακοπή των συμβάσεών τους
2.10. Πρόσληψη υπαλλήλου για νυχτερινή  φύλαξη κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ
2.11. Υποβολή παραίτησης του υπαλλήλου Διονυσίου Τσιλιμιδού
3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
5. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κ.κ. ΑΓ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
7. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (10 ασφαλισμένοι) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ( 4 ασφαλισμένοι)
10. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (1 νέo μέλoς)
11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (8 ασφαλισμένοι)
12. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  7 ασφαλισμένους)
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (… ασφαλισμένοι)
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (3 ασφαλισμένοι)
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΤΥΠΑ (3 ασφαλισμένοι)
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
18. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΠ (3 ασφαλισμένοι)
19. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ