ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 27/06-09-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1.  Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικό με ρύθμιση χρεών προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς
2.2. Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί επιβολής ΦΠΑ
2.3. Εξώδικη όχληση διαμαρτυρία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας και άμεση απάντηση
2.4. Αναφορά τομέα Διοικητικού
2.5. Πρόσληψη υπαλλήλου για νυχτερινή  φύλαξη κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ
2.6. Υποβολή παραίτησης υπαλλήλων
2.7. Λίστα δικασίμων ΕΔΟΕΑΠ μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2010
2.8. Συζήτηση επί της λογοδοσίας Γενικής Συνέλευσης 20-9-2010
3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΥΠ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΓΚΙΣΕ
4. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κ.κ. ΑΓ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
6. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
7. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
9. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (14 νέα μέλη)
11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (9 ασφαλισμένοι)
12. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (2 ασφαλισμένοι)
13. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  12 ασφαλισμένους)
14. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (1 ασφαλισμένος)
15. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (1 ασφαλισμένος)
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (2 ασφαλισμένοι)
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΠ (3 ασφαλισμένοι)
19. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ