Συνεδριάσεις έτους 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 35/25-10-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
3.1. Λίστα δικασίμων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010
3.2. Δημόσια διαβούλευση για ζητήματα που αφορούν στη διαδικτυακή ενημέρωση και επικοινωνία
3.3. Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας για διενέργεια ελέγχου σε φαρμακείο
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ
5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΥΠ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ 1/1/2011
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ