ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 34/18-10-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Επιστολή Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
2.2. Απαντήσεις ιατρών  σε καταγγελίες ασφαλισμένων
2.3. Έγγραφο – συμπληρωματική προσφορά για αναλογιστική μελέτη
2.4. Έγγραφο Υπουργείου για παροχή μηνιαίων οικονομικών  καταστάσεων
2.5. Σχετικά με αμοιβές χειρουργών οφθαλμιάτρων ΕΔΟΕΑΠ
2.6. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για εργασίες ανεξάρτητης επιτροπής (ολοκλήρωση β΄φάσης διακήρυξης)
2.7. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για οφειλές μέσου
2.8. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για συγκράτηση λειτουργικών δαπανών
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
8. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (1 μέλος)
9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (1 μέλος) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (3 μέλη)
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (3 ασφαλισμένοι)
11. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  12 ασφαλισμένους)
12. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (2 ασφαλισμένοι)
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  (12 ασφαλισμένοι)
14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ