ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 33/11-10-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Γνωμοδότηση συνταγματολόγου κ. Κώστα Χρυσόγονου για ρυθμίσεις νόμου 3863/2010
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
7. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν3863/2010 ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15-10-2010
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDIA SERVICES
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΗΤ 4ΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ 2010
11. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
12. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (1 μέλος) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (9 μέλη)
13. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (2   μέλη)
14. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ (39 ασφαλισμένοι από δόκιμα σε τακτικά της ΕΠΗΕΑ)
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (5 ασφαλισμένοι)
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (3 ασφαλισμένοι)
17. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  8 ασφαλισμένους)
18. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (1 ασφαλισμένος)
19. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (1 ασφαλισμένος)
20. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  (12 ασφαλισμένοι)
21. ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ
22. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
23. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
24. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ