Συνεδριάσεις έτους 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 32/05-10-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΠΑΠ
4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
5. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 3863/2010
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΚΑΓΕ
9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ