ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 31/04-10-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Εξώδικη απάντηση διαμαρτυρία και πρόσκληση προς την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
2.2. Καταγγελία ασφαλισμένου
2.3. Κατάθεση εγγράφου από εταιρεία και απάντηση Τεχνικών Συμβούλων και Νομικής Υπηρεσίας
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (4 ασφαλισμένοι)
9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (5 ασφαλισμένοι)
10. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2 ασφαλισμένοι)
12. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  12 ασφαλισμένους)
13. ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (18 ασφαλισμένοι)
15. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΑΠΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ