Συνεδριάσεις έτους 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 41/29-11-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Συνάντηση του κ. Προέδρου και υπηρεσιακών παραγόντων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με την κα Πρόεδρο και  μέλη του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ
2.2. Απάντηση κας Προέδρου στον Πρόεδρο του ΔΣ του θεραπευτηρίου  ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΟΕΑΠ