Συνεδριάσεις έτους 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 40/22-11-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Συγχαρητήριες επιστολές για την έκδοση του ΕΔΟΕΑΠ
2.2. Θέματα επιστολών διαμαρτυρίας ασφαλισμένων και απαντήσεις
2.3. Πρόταση για ενημερωτική ημερίδα  με Καθηγήτρια κα Ελ. Γιαμαρέλου
2.4. Επιστολή Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος για παραχώρηση της αίθουσας
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011
6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙ0ΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 3% ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3863/2010
7. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (3 ασφαλισμένοι)
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ
9. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ
10. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
11. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
12. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (6 μέλη)
13. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (2 μέλη) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1 μέλος)
14. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (9 ασφαλισμένοι) – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ    (3 ασφαλισμένοι)
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (2 ασφαλισμένοι)
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (2 ασφαλισμένοι)
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ   ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ