Συνεδριάσεις έτους 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 38/15-11-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1.  Κατάθεση απαντητικής επιστολής στην ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2.2.  Ενημέρωση για πορεία θέματος νοσηλευτηρίου
2.3.  Ενημέρωση για επί τα βελτίω αλλαγής των όρων σύμβασης υπέρ       του ΕΔΟΕΑΠ ανανέωσης εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου
2.4. Επιστολή – απάντηση κ. Αγ. Φαράκου σε ΚΟΥΡΗ
2.5. Επιστολή σε Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ για τη Διαβούλευση στο Διαδίκτυο
2.6. Κατάθεση λίστας ανυπόγραφων πρακτικών ετών 2005 έως και σήμερα
2.7.  Κατάσταση συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων
2.8. Ενημέρωση για τη συνάντηση με τους εκπροσώπους εργαζομένων της ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ   ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Π.Δ) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (2 μέλη) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1 μέλος)
12. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (4 ασφαλισμένοι)
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (2 ασφαλισμένοι)
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (3 ασφαλισμένοι)
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (3 ασφαλισμένοι)
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ