ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 37/09-11-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ευχαριστήρια επιστολή κ. Κωστή Στεφανόπουλου
2.2. Ευχαριστήρια επιστολή υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κας Λούκας Κατσέλη
2.3. Ευχαριστήρια επιστολή κ. Σπήλιου Χαραμή
2.4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
2.5. Περιπτώσεις νοσηλείας ασφαλισμένων
2.6. Εξώδικη δήλωση   και εξώδικη απάντηση ΕΔΟΕΑΠ
2.7. Αγωγή   κατά ΕΔΟΕΑΠ
2.8.  Έγγραφο Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΥΠ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ 1/1/2011
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ   ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΙΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
11. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (261 μέλη)
12. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (2 ασφαλισμένοι)
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (1 ασφαλισμένος)
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (1 ασφαλισμένος)
15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ