ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 36/01-11-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Έγγραφο Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης
2.2. Παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2009 σε σχέση με τη χρήση 2008
2.3. Επιστολή ΕΣΗΕΑ για ιατρική εξέταση υποψηφίων προς εγγραφή μελών
2.4. Έγγραφο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για συμμετοχή στον Πανελλήνιο Έρανο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
2.5. Ανακοίνωση ΔΣ ΕΠΗΕΑ για βοήθημα παιδικού σταθμού στα μέλη της
2.6. Μετοχές ΕΤΕ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ
7. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ
9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΥΠ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ 1/1/2011
10. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
11. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (2 μέλη)
12. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (1 μέλος) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (4 μέλη)
13. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (1 ασφαλισμένη)
14. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (1 ασφαλισμένη)
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  (3 ασφαλισμένοι)
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (2 ασφαλισμένοι)
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
19. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ