ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 43/06-12-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Θέμα δικαιοδόχου
2.2. Απαντητική επιστολή σχετικά με γιατρούς SOS
2.3. Απαντητική επιστολή Προέδρου ΔΣ Θεραπευτηρίου
2.4. Αιτήσεις προς εκκαθάριση από ΤΥΠ
2.5. Θέμα έκδοσης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας
2.6. Έγγραφο ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για αποστολή στατιστικών δελτίων τριμηνιαίας και ετήσιας έρευνας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΗΤ 5Ο ΔΙΜΗΝΟ 2010
8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (1 μέλος) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( 2 μέλη)
9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (13 ασφαλισμένοι)
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (1 ασφαλισμένος)
11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (1 ασφαλισμένος)
12. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (1 ασφαλισμένος)
13. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ