Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 1/10-01-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Πρακτικό Εξελεγκτικής Επιτροπής της 17/12/2010 και προσχέδιο απάντησης
2.2. Σύντομη περιγραφή προτεινόμενων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΔΟΕΑΠ
2.3. Κατάθεση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης Τομεάρχη Διοικητικού
2.4. Ανακοινώσεις ΕΠΗΕΑ για κινητοποιήσεις – προσωπικό ασφαλείας ΕΔΟΕΑΠ – ανακοίνωση εκπροσώπου εργαζομένων
2.5. Ενημερωτικό σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για δικασίμους χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011
2.6. Επιστολή ασφαλισμένου σχετικά με νοσηλεία του σε θεραπευτήριο και την υποστήριξή του από τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ
2.7. Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με δημιουργία μηχανισμού διασφάλισης έγκαιρης παροχής αξιόπιστων στοιχείων στο Πλαίσιο Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης  και του ΔΝΤ – σχετική γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ΕΔΟΕΑΠ – επιστολή απάντηση ΕΔΟΕΑΠ
2.8. Επιστολή ασφαλισμένων σχετικά με εξυπηρέτηση στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Οργανισμού
2.9. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ για συνάντηση (21/12/2010) με αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  4 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
6. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (1 τακτικό και 5 δόκιμα μέλη)
7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ( 6 μέλη) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( 4 μέλη)
8. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (9 ασφαλισμένοι)
9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ