ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 2/11-01-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Επιστολή ΕΔΟΕΑΠ σε ΠΟΕΣΥ για το αγγελιόσημο στο διαδίκτυο
2.2. Αποστολή στοιχείων προϋπολογισμού έτους 2011 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
2.3. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για πορεία υπογραφής σύμβασης εργασιών αναδιαρρύθμισης κτιρίων και έγκριση σχετικού χρονοδιαγράμματος
2.4. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου με ενέργειες ΔΣ ΟΑΤΥΕ
2.5. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για θέμα νοσηλευτηρίου
2.6. Απαντητική επιστολή ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σχετικά με παροχή έκπτωσης
2.7. Καταγγελία ασφαλισμένης και απάντηση γιατρού ΕΔΟΕΑΠ
2.8. Πρακτικά διαιτησιών με νοσηλευτήριο
2.9. Επιστολή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
2.10. Αποχώρηση ιατρού
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
5. ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
6. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  3 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
7. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΔΟΕΑΠ
8. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ   ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (6 ασφαλισμένοι)
10. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (2 ασφαλισμένοι)
11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (1 ασφαλισμένος)
12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ