ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 3/24-01-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Επιστολή ΕΣΗΕΑ σχετικά με τα δικαιώματα Γ’ Τριμήνου 2010 και απάντηση ΕΔΟΕΑΠ
2.2. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για ΔΣ ΟΑΤΥΕ
2.3. Ανακοινώσεις για την πορεία εργασιών ανακατασκευής κτιρίων
2.4. Yποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση (κωδ.25) της Ψηφιακής Σύγκλισης – Υποβολή αίτησης για Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας
2.5. Επιστολές ασφαλισμένων σχετικά με νοσηλεία τους σε θεραπευτήριο
2.6. Ενημέρωση για αναλογιστική μελέτη
2.7. Νέο ωράριο Επεμβατικού Ιατρείου
2.8. Διαδικασία χρέωσης Οδοντοτεχνικών Εργασιών, Υλικών – επέκταση εφαρμογής οδοντιατρικού προγράμματος
2.9. Συνταγογράφηση φαρμάκων χρόνιων νοσημάτων – παθολογικά ιατρεία
2.10. Απάντηση νοσηλευτηρίων για μείωση τιμοκαταλόγου για το έτος 2011
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΔΟΕΑΠ
8. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ
9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΕΛΑΗΤ 6ου ΔΙΜΗΝΟΥ
10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (3 μέλη)
11. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ            (7 ασφαλισμένοι συνολικό ποσό εφάπαξ € 282.386,92)
12. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (1 ασφαλισμένος)
13. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ (1 ασφαλισμένος)
14. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (3 ασφαλισμένοι)
15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ