ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 4/31-01-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ενημέρωση για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση (κωδ.25) της Ψηφιακής Σύγκλισης
2.2. Ενημέρωση για το θέμα της παραμονής στο site θεραπευτηρίου
2.3. Απάντηση νοσηλευτηρίων για μείωση τιμοκαταλόγου για το έτος 2011
2.4. Αιτήσεις Προκαταβολών εφάπαξ ενίσχυσης
2.5. Πίνακες Ειδικών βοηθημάτων και Επιδομάτων Παραπληγίας
2.6. Διευκρινήσεις για την καθιέρωση ΦΠΑ στην Νοσοκομειακή Περίθαλψη
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ
7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (4 μέλη)
8. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ( 2 μέλη)
9. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (1 ασφαλισμένος)
10. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ            (8 ασφαλισμένοι συνολικό ποσό εφάπαξ €103.734,17)
11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ                   (4 ασφαλισμένοι)
12. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (1 ασφαλισμένη)
13. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (1 ασφαλισμένη)
14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (2 ασφαλισμένες)
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ