ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 6/21-02-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Κατάθεση πρότασης στο Ε.Π  Ψηφιακή Σύγκλιση – υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας  Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ ΑΕ – ΕΔΟΕΑΠ
2.2. Ευχαριστήρια επιστολή Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για την έκδοση του ΕΔΟΕΑΠ *Ήταν κάποτε ένας πόλεμος*
2.3. Ορισμός εισφοράς για ασφαλισμένους που έχουν διαγραφεί οριστικά από τις οικείες Ενώσεις για παραβίαση Καταστατικών Διατάξεων ή για διάπραξη ποινικού αδικήματος
2.4. Χρόνοι αναμονής ραντεβού ιατρικών επισκέψεων
2.5. Κόστος επεμβάσεων κατά της παχυσαρκίας
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
9. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΦΕΙΛΩΝ
10. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
11. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΙΑ
12. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
14. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ( 14 ασφαλισμένοι)
15. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ( 3 ασφαλισμένοι)
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ύψους ποσού €49.891,30 (9 ασφαλισμένοι)
17. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ποσό €459.887,26 (14 ασφαλισμένοι)
18. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
18.1. Αίτηση για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση (1 ασφαλισμένος)
18.2. Αίτηση για συνέχιση στην προαιρετική ασφάλιση με παράλληλη διακοπή στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ (1 ασφαλισμένη)
19. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ( 1 ασφαλισμένος)
20. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
21. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
22. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
23. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ