Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 8/28-02-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Χρόνοι αναμονής ραντεβού ιατρικών επισκέψεων στα οδοντιατρεία και στο φυσικοθεραπευτήριο
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για αγωγές  μελών
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΙΩΝ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ( 1 ασφαλισμένος)
9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (2 ασφαλισμένοι)
10. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( 1 ασφαλισμένη)
11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ