ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 10/21-03-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Δελτίο Ελέγχου από Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
2.2. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με το έγγραφο «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης»
2.3. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την πυκνότητα των επισκέψεων στους ιατρούς, οδοντιάτρους και φυσικοθεραπευτήριο του ΕΔΟΕΑΠ
2.4. Απαντητική επιστολή νοσηλευτηρίου σχετικά με παροχή έκπτωσης
2.5. Ενημέρωση ΔΣ για αιμοδοσία ΟΑΤΥΕ
2.6. Ενημέρωση ΔΣ για οικονομικά στοιχεία Νοεμβρίου 2010
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 31-12-2010
10. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
11. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
12. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
13. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΕΛΑΗΤ 1ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2011
14. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
15. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ( 7 ασφαλισμένοι)
16. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ   (4 και 5 ασφαλισμένοι)
17. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €2.333,55
18. ( 1 ασφαλισμένος)
19. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ €151.730,50 ( 12  ασφαλισμένοι)
20. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ( 1 ασφαλισμένος)
21. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
22. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
23. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ