ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 12/04-04-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ενημέρωση για θέματα Πρωτοκόλλου
2.2. Ενημέρωση για την εκτέλεση αποφάσεων ΔΣ για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
2.3. Ενημέρωση ασφαλισμένων για παροχή υπηρεσιών Μαίας
2.4. Ενημέρωση ασφαλισμένων και συνεργατών σχετικά με τις Παρακλινικές Εξετάσεις
2.5. Ενημέρωση από Πρόεδρο ΔΣ για εξέλιξη Δικών
2.6. Ενημέρωση για εκδίκαση υπόθεσης στην Ολομέλεια Συμβουλίου Επικρατείας
2.7. Ενημέρωση για  επιστολή Αρχιάτρου
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΚΑΤ΄ΑΡΧΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΣΙΝΗ
7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
9. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑ
10. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
11.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (5 ασφαλισμένοι)
12. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   (3  ασφαλισμένοι)
13. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €23.209,38 (4 ασφαλισμένοι)
14. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ €398.889,20  ( 9 ασφαλισμένοι)
15. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ( 1  ασφαλισμένος)
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ