ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 15/27-04-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Λίστα εκμισθωμένων ακινήτων ΕΔΟΕΑΠ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2010
7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
8. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΜΗΝΙΟΥ
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010
10. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (1 εργαζόμενη)
11. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ   ( 16 ασφαλισμένοι)
12. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ( 4 ασφαλισμένοι)
13. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ( 1 ασφαλισμένη)
14. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ( 1 ασφαλισμένη)
15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ