ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 19/16-05-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Επιστολές προς την Εξελεγκτική Επιτροπή
2.2. Απάντηση σε έγγραφό Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
2.3. Ενημέρωση για ενέργειες δημοσιοποίησης της Γενικής Συνέλευσης
2.4. Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΙΠΥ
2.5. Επιστολή  Μέσου σχετικά με οφειλές
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
7. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
8. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2011
9. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ   (  17 ασφαλισμένοι)
10. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  €40.437,50 ( 4 ασφαλισμένοι)
11. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ( 2 ασφαλισμένοι)
12. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ( 2 ασφαλισμένοι)
13. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ