Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 20/23-05-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Δωρεά μηχανήματος άσκησης από το ΤΥΠΑΤΕ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (2 Κέντρα)
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΕΛΑΗΤ 2ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2011
10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (1 ασφαλισμένος)
11. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ (7 και 104   ασφαλισμένοι)
12. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  (  1 ασφαλισμένος)
13. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €176.125,26 ( 8 ασφαλισμένοι)
14. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( 1 ασφαλισμένος)
15. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ