Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 24/20-06-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ανακοίνωση της ΠΟΕΠΤΥΜ για τις απεργιακές κινητοποιήσεις στο ΕΘΝΟΣ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για το έργο ανακατασκευής των κτιρίων στην Ορμινίου και τη Σισίνη
2.3. Ενημέρωση ΔΣ για απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Α΄Τετραμήνου 2011
2.4. Πρόοδος εργασιών κατά το μήνα Μάιο και στα δύο κτίρια (Ορμινίου και Σισίνη)
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ( 2 ασφαλισμένοι)
7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ  (5  μέλη – 1 μέλος)
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  €14.687,50 ( 2 ασφαλισμένοι)
9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €42.042,41 ( 2 ασφαλισμένοι)
10. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ( 4 ασφαλισμένοι)
11. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ