Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 28/19-07-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ενημέρωση για σεμινάρια Ελεγκτικής που διοργανώνει το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ  για την αίτηση ένταξης του Μέσου στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
2.3. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τη Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για τη δυνατότητα νομικής διεκδίκησης απωλειών από εισφορές 3%
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3986/2011 ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
10. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»
12. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΑ
13. ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
14. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
15. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ( 2 ασφαλισμένοι)
16. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ  ( 2 – 1 μέλη)
17. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2 ασφαλισμένοι)
18. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ (  4 ασφαλισμένοι)
19. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
21. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ