ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 27/12-07-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για Αναλογιστική Μελέτη
2.2. Πρόοδος εργασιών κατά το μήνα Ιούνιο του 2011 στο κτίριο της οδού Σισίνη
2.3. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με δημοσίευμα που αφορά σε θέση των Φαρμακοποιών της Αθήνας κατά της νέας τιμολόγησης στις προμήθειες φαρμάκων
2.4. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με δημοσίευμα που αφορά στη μη κατάργηση της δημοσίευσης των ισολογισμών
2.5. Απαντητική επιστολή ιατρού
2.6. Ενημέρωση ΔΣ για επιστολή ασφαλισμένου για συνέχιση ασφάλισης της συζύγου του σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΟΡΜΙΝΙΟΥ
8. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΣΙΝΗ
9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
10. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
12. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»
13. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΦΕΙΛΩΝ
14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΑΤΠΣΥΤΕ
15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
16. ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
17. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ
18. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ  (1-3 μέλη)
19. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ €31.885,99 ( 4 ασφαλισμένοι)
20. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €141.207,96 (  4 ασφαλισμένοι)
21. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ( 1  ασφαλισμένος)