ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 30/02-08-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για δημοσίευμα σχετικά με ΟΠΑΠ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Σωματείο Επαγγελματικών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας-Θράκης και ΝΕΟΣΙΠΣΝΕ
2.3. Ενημέρωση ΔΣ για επιστολή μας προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή
2.4. Ενημέρωση ΔΣ για μεταμοσχεύσεις πνεύμονος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
2.5. Ενημέρωση ΔΣ για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο στην Μενάνδρου
2.6. Ενημέρωση ΔΣ και κατάθεση για 2η φορά λίστας νοσοκομειακής περίθαλψης με ονόματα μη ασφαλισμένων
2.7. Ενημέρωση ΔΣ για τις διατάξεις του Ν.3863/2010 σχετικά με ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων ΦΚΑ
2.8. Ενημέρωση ΔΣ για συνάντηση με ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
7. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΙΟΥ 2011
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( 4 ασφαλισμένοι)
9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (1 ασφαλισμένος)
10. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ( 2 ασφαλισμένοι)
11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ