ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 34/26-09-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για ανακοίνωση της ΠΟΕΠΤΥΜ συμπαράστασης στους εργαζομένους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για την απάντηση της ΠΟΕΠΤΥΜ στην πρόσκληση του ΕΔΟΕΑΠ για συνάντηση στις 26-9-2011
2.3. Ενημέρωση ΔΣ για την Αναλογιστική Μελέτη βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ
2.4. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με εφημερίδες ΚΑΡΦΙΤΣΑ και ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
2.5. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά για την πορεία του Προϋπολογισμένου Ποσού για Εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση
2.6. Ενημέρωση ΔΣ για Πρακτικό Συνεδρίασης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Β Τριμήνου του 2011
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΤΥΠΑ
8. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»
10. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
11. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12. ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
13. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ( 2 ασφαλισμένοι)
14. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (  2 -1 ασφαλισμένοι)
15. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  €18.562,50 ( 2 ασφαλισμένοι)
16. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  €34.266,54 ( 1 ασφαλισμένος)
17. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (2 ασφαλισμένοι)
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
19. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
20. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ