Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 33/19-09-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για τις οφειλές της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
2.2. Ψήφισμα ΠΟΕΠΤΥΜ για τα αποθεματικά του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΤΥΠΑ
9. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (2 ιατροί)
11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ( 1 ασφαλισμένη)
12. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ( 2 – 3 ασφαλισμένοι)
13. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  €7.000 ( 1 ασφαλισμένη)
14. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €27.901,62 ( 3 ασφαλισμένοι)
15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ