ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 32/12-09-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την ημερίδα της ΗΔΙΚΑ με θέμα «Ηλεκτρονική συνταγογράφηση – Παρακλινικές εξετάσεις: Το επόμενο βήμα»
2.2. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με στοιχεία που αφορούν στις αιμοκαθάρσεις
2.3. Ανακοίνωση ΠΟΕΠΤΥΜ σχετικά με τις κινητοποιήσεις στη διάρκεια της ΔΕΘ
2.4. Πρόοδος εργασιών κατά το μήνα Ιούλιο 2011 στο κτίριο της οδού Σισίνη
2.5. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με συνάντηση ΟΑΤΥΕ και Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα τις συμβάσεις  συνεργασίας με Νοσοκομεία του ΕΣΥ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
7. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
9. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΦΕΙΛΩΝ
10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ
12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΑΙΕΣ
14. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 2 ΜΕΛΩΝ
15. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ – EΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
16. ( 2-3-1 ασφαλισμένοι)
17. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ      ( 7 ασφαλισμένοι)
18. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €37.593,75 (2 ασφαλισμένοι)
19. ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1 ασφαλισμένη)
20. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ( 3 ασφαλισμένοι)
21. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (5 ασφαλισμένοι)
22. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
23. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ