ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 39/31-10-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1 Ενημέρωση ΔΣ για το θέμα μη πληρωμής των εργαζομένων σε Μέσα
2.2 Ενημέρωση ΔΣ για την αποδοχή της αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
2.3 Ενημέρωση ΔΣ για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ
2.4 Ενημέρωση ΔΣ για απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος σε επιστολής μας για «επενδύσεις των αποθεματικών κεφαλαίων του ΕΔΟΕΑΠ»
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ
3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €16.674,29
3.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €57.125,75
3.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €576.914,18
3.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €54.701,44
3.2.5 Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών-βρεφονηπιακών  ύψους ποσού €100.274,25
3.2.6 Εξόφληση κατασκηνώσεων ύψους ποσού €2.000
3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης
3.3.1 Εξόφληση βρεφονηπιακών ύψους ποσού €77.760,00
Θέμα 4ο: Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αγγελιοσήμου
Θέμα 5ο: Κατ΄αρχήν συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2012 με βάση τα στοιχεία του 8μήνου
Θέμα 6ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για το Γραφείο Θεσσαλονίκης
Θέμα 7ο: Έλεγχος χρήσης 2011 από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές
Θέμα 8ο: Εισηγήσεις Επιτροπής για το κυλικείο του κτιρίου επί της οδού Ορμινίου και για το θεραπευτικό γυμναστήριο
Θέμα 9ο: Ανανέωση σύμβασης Γενικού Διευθυντή
Θέμα 10ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης
10.1 Μεταβολές Μητρώου –  1 ασφαλισμένος
10.2 Εγγραφές – Διαγραφές μελών –  7 – 2 μέλη
10.3 Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης € – 15 ασφαλισμένοι
10.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  ασφαλισμένοι €137.736,87 – 14 ασφαλισμένοι
10.5 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1  ασφαλισμένος
10.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Εσόδων
Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα
Θέμα 13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
13.1 Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Απριλίου 2011 ύψους ποσού €81.427,86
13.2 Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνός Ιουλίου  2011 ύψους ποσού €14.008,19