ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 38/17-10-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1 Ενημέρωση ΔΣ για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ALPHABANK
2.2 Ενημέρωση ΔΣ για νοσηλεία ασφαλισμένης
2.3 Ενημέρωση ΔΣ για μείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών της Γενικής Τράπεζας
2.4 Ενημέρωση ΔΣ για συζήτηση σχετικά με τη σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
2.5 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με το άρθρο 4 του Πολυνομοσχεδίου
2.6 Ενημέρωση ΔΣ για παράσταση ΕΠΗΕΑ
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ
3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €28.523,44
3.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €81.562,92
3.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €324.906,70
3.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €20.845,21
3.2.5 Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών ύψους ποσού €24.640,35
3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης
Θέμα 4ο: Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών Μέσων με το Ν.3943/2011
Θέμα 5ο: Οριστικά οικονομικά στοιχεία Ιουλίου 2011
Θέμα 6ο: Επισκευή μηχανήματος καταγραφής σπίλων SIASCOP
Θέμα 7ο: Συζήτηση για την Μελέτη Ανάλυσης τους Κόστους λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εντός ΕΔΟΕΑΠ
Θέμα 8ο: Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αγγελιοσήμου
Θέμα 9ο: Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους του Οργανισμού για κατάθεση προσφυγής ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών
Θέμα 10ο: Αιτήσεις Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων για συνεργασία –επέκταση συνεργασίας
Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης
11.1 Μεταβολές Μητρώου – 3 ασφαλισμένοι
11.2 Μετατάξεις – 67 ασφαλισμένοι
11.3 Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 5 ασφαλισμένοι
11.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 5 ασφαλισμένοι €81.329,56
11.5 Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση – 2 ασφαλισμένοι
11.6 Αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 1 ασφαλισμένος
11.7 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 12ο: Θέματα Τομέα Εσόδων
Θέμα 13ο: Διάφορα θέματα
Θέμα 14ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
14.1 Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Μαρτίου 2011 ύψους ποσού €91.307,68
14.2 Έναντι λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Αυγούστου 2011 ύψους ποσού €157.704,48